Underholdning til fest

Helt og holdent er målsætningen for integrationspolitik at skabe et flerkulturelt samfund, så de etniske grupper i videst muligt omfang bevarer deres kultur mest muligt, men samtidig at de tager den danske kultur til sig. I sidste ende får man en fælleskulturel basis. Integrationsteorien bygger på tre grundlæggende principper, som Læs mere…