Helt og holdent er målsætningen for integrationspolitik at skabe et flerkulturelt samfund, så de etniske grupper i videst muligt omfang bevarer deres kultur mest muligt, men samtidig at de tager den danske kultur til sig. I sidste ende får man en fælleskulturel basis. Integrationsteorien bygger på tre grundlæggende principper, som er meget vigtige når det gælder om at integrere indvandrere. Integrationsteorien er gruppe orienteret, det er vigtigt at hver enkel indvandrer føler sig som et medlem af en etnisk gruppe der har sin egen kultur.

Dette vil også sige at det er indvandrere grupperne som helhed, der skal integreres i samfundet og ikke den enkelte person. På denne måde undgår vi segregation, hvis vi får fat på hele gruppen på én gang. Det kunne man for eksempel gøre ved at afholde et arrangement og samle alle på én gang. Det kunne for eksempel være en stor fest, hvor, hvor der også blev lavet noget underholdning til fest, og derved samle alle indvandrerne.

Det vil samtidig styrke deres fælles tilknytning, både over for hinanden men også over for det danske samfund. Det næste principper bygger på at integrationspolitik handler om dobbeltintegration. Man skal styrke de enkelte etniske gruppers kultur, men samtidig føre dem ind i den danske kultur. Det sidste princip handler om at der tilrettelægges forløb på de policy-områder, hvor det er muligt. For at føre disse tre principper ud i livet er det vigtigt at de planlægges med stor omhyggelighed, så man kan tage stilling til de enkelte gruppers målsætning.

Underholdning til fest