Tynde skiver

Kender du det der med at du står overfor et valg, som du træffer uden at det koster den store analyse, selvom andre i samme situation ville bruge lang tid på at indhente informationer og veje dem op i mod hinanden, før de beslutter hvilken vej de vil gå? Så har du gjort det som Malcolm Gladwell beskriver i sin bog “Blink-thinking without thinking” som “thin-slicing.”

Hvad sker der?

Hvis du har en vis viden om et givet emne, er det ifølge Gladwell slet ikke en cost-benefit analyse, der er den bedste måde at træffe det bedste valg på. Han argumenterer derimod for, at en stor del af den tankeproces som ligger til grund for de valg vi træffer, foregår i det ubevidste, i hvert fald hvis de foregår indenfor et felt, som vi har et vist kendskab til i forvejen. Han kommer med adskillige eksempler på, at mange der har truffet et valg, som viste sig at være det rigtige, slet ikke kan forklare hvorfor de valgte det som de gjorde, bagefter. Men alligevel er valgene ikke irationelle, de bygger på en masse information som på en eller anden måde bliver behandlet i det ubevidste. Eller sagt på en anden måde, vi behøver kun en tynd skive information, for at vide hvilket valg der er det rigtige. Så hvis du tidligere har købt en rejse og både kigger på californien rejser og nogle til Grønland, er det bedste du kan gøre, at følge din første indskydelse, hvis du vil købe den rejse du bliver gladest for.