Johanne Schmidt-Nielsen, som er formand for Enhedslisten er enormt dygtig til at formidle sig. For at påvise at Johanne Schmidt-Nielsen er en dygtig og stærk ordfører for partiet, og derefter videre undersøge mediernes fremstilling af hende, og hvorvidt hendes styrke som ordfører har en indflydelse på valgresultatet, kunne jeg vælge at lave en retorisk analyse af Johanne Schmidt-Nielsen. Det skal pointeres, at Enhedslisten er kollektivt styret, og derfor har partiet ingen partileder. Johanne Schmidt-Nielsen er ikke desto mindre valgt som partiets politiske ordfører. Man kan betragte Johanne Schmidt-Nielsens status i Enhedslisten, som værende tilsvarende den status en partileder har, idet Johanne Schmidt-Nielsen er mediernes indgang til partiet og derfor hun har en rolle i valgkampen, som er tilsvarende til de andre partilederes. Ganske vidst er Johanne Schmidt-Nielsen rigtig god til at formidle sig, men hendes udseende spiller også en enormt rolle. Hun har muligvis været på en Nupo slankekur, for at tabe overflødige kilo, men det er ikke til at sige. Ikke desto mindre har det haft enorm betydning, for hendes valgresultat. Johanne Schmidt-Nielsens stærke etos kan også undersøges ved at undersøge, om Johanne Schmidt-Nielsen behersker de tre etos-dyder, som er byggesten til at skabe et stærkt etos. De tre etos-dyder er kompetence, sympati og velvillighed. Hertil kunne man anvende videoklip til en analyse, da de er et godt redskab, eftersom videoklip giver mulighed for både at analysere etos (på dansk troværdighed) og actio (på dansk handling.) Herudover har den mundtlige formidling nogle åbenlyse fordele i forhold til den skriftlige formidling, da det er lettere at anvende sproglige virkemidler så som ironi og pausering via en mundtlig kommunikation, for ikke at glemme udseendet.

Virkemidler til succes